Vanaf medio juli 2017, 6 weken een koor met uitsluitend zomerliedjes.